Investering

Investering en vergoedingen

€ 82,50 Per uur. Intakegesprek is anderhalf uur € 115

 

Veel zorgverzekeraars vergoeden een deel van de consulten in het aanvullende pakket.

Dat betekent dat u niet eerst uw eigen risico hoeft aan te spreken maar rechtstreeks een beroep kunt doen op de vergoedingen uit uw aanvullende verzekering.
Zie hieronder uitgebreider toegelicht.

 

Afmelden van een consult dient uiterlijk 24 uur voor de tijd telefonisch geanuleerd te worden anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Vergoedingen en beroepsvereniging NFG

NFGConsulten bij hulpverleners die aangesloten zijn bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg worden veelal (voor een deel) vergoed door de zorgverzekeraars. Wij adviseren uw verzekeringspolis te raadplegen voor welke vergoeding u mogelijk in aanmerking komt.
Vergoedingen vallen onder de alternatieve geneeswijzen.
Voorkom verrassingen en kijk hieronder op de link  van de NFG website of je verzekering vergoedt onder het tabblad vergoedingen.

www.de-nfg.nl 

 


Vergoeding werkgevers

Vanaf 2007 zijn werkgevers verplicht om o.a. psychosociale arbeidsbelasting (psa) te voorkomen cq haar werknemers tegen psa te beschermen. Psychosociale belasting kan ontstaan als gevolg van werkdruk of werkstress.
Is je hulpvraag werkgerelateerd dan zijn werkgevers vaak bereid, ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim, de kosten van begeleiding voor hun werknemers te vergoeden. Zo is er ook in het kader van de Wet Poortwachter, geld beschikbaar voor re-integratiedoeleinden.

 

Aftrekpost voor de inkomstenbelasting

Onder de noemer psychosociale hulpverlening / begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden, waardoor het ook voor mensen zonder vergoedingsmogelijkheden betaalbaar blijft.Karin Bargeman
Gronaussestraat 710, Kamer 11
7534 AM Enschede
Tel. 06-14309830
info@focusinterno.nl
Focus Interno